MEDISCHE BEELDEN


Medische beelden zijn geen vakantiekiekjes. Wees er zuinig mee

medische-beelden

De FOD Volksgezondheid lanceert deze campagne over medische beeldvorming. Aangezien onnodig gebruik van ioniserende straling de gezondheid kan schaden, is goede communicatie tussen arts en patiënt belangrijk. Met deze campagne wordt de burger aangemoedigd om met zijn arts of tandarts in dialoog te gaan en te bespreken of de voordelen van een onderzoek opwegen tegen de risico’s. Hierbij raden we de burger ook aan om niet aan te dringen op een onderzoek als de arts of tandarts dat niet nodig vindt. Door goede communicatie draagt de patiënt bij aan het veilig gebruik van medische beeldvorming.

Medische onderzoeken (zoals röntgenfoto’s en CT-scans) maken het mogelijk om in het lichaam te kijken en zo de oorzaak van een klacht te vinden of om een behandeling op te volgen. Een aantal van deze beeldvormende onderzoeken maken hierbij gebruik van ‘ioniserende straling’. Hoewel deze technieken zeer belangrijk zijn, kan de straling van deze onderzoeken bij overmatig gebruik de gezondheid schaden.

Wat is medische beeldvorming?


Medische beeldvorming omvat het geheel van technieken om het inwendige lichaam in beeld te brengen. Artsen gebruiken deze beelden om diagnoses te stellen of behandelingen te evalueren en op te volgen.

Wat is ioniserende straling?


Ioniserende straling is straling die door levend weefsel kan dringen. Deze straling kan men niet met menselijke zintuigen waarnemen. Bij onverantwoord gebruik of overmatige blootstelling kan ioniserende straling levend weefsel beschadigen en dus de gezondheid schaden. Onderzoek met ioniserende straling is alleen verantwoord als het zo optimaal mogelijk wordt uitgevoerd. Dat wil zeggen met een zo laag mogelijke stralingsdosis en met de nodige beschermende maatregelen. Op die manier is onderzoek met ioniserende straling veilig en worden de mogelijke nadelen tot een minimum herleid.

Wat kan u doen als patiënt?


Goede communicatie tussen alle betrokken partijen is belangrijk. Deze vragen kunnen u helpen in uw communicatie met uw arts:

  • Waarom heb ik een bepaald onderzoek nodig?
  • Wat zijn de voor – en nadelen van het onderzoek?
  • Hoe vaak moet ik het onderzoek ondergaan?
  • Zijn er evenwaardige (of betere) technieken zonder ioniserende straling?
  • Kan dit onderzoek doorgaan als ik misschien zwanger ben?
  • Beantwoordt het voorgestelde onderzoek aan de richtlijnen voor medische beeldvorming?

De volgende informatie kan uw arts helpen bij het maken van een goede keuze:

  • Vertel uw arts of u onlangs een onderzoek met medische beeldvorming hebt ondergaan. Soms is een nieuw onderzoek dan niet meer nodig.
  • Dring niet aan op een onderzoek als uw arts dat niet nodig vindt.
  • Zeg het aan uw arts als u misschien zwanger bent. Dit is belangrijk om uw ongeboren kind te beschermen.

In vergelijking met onze buurlanden ondergaan Belgische patiënten veel onderzoeken met ioniserende straling. Gemiddeld ondergaan we met z’n allen jaarlijks allemaal 1 radiografisch onderzoek en 1 Belg op 5 ondergaat jaarlijks een CT-onderzoek. Hierdoor ligt de stralingsdosis door medische onderzoeken in België ongeveer 1,5 keer hoger dan in Frankrijk en zelfs 3 keer hoger dan in Nederland.

Centraal in deze campagne staat de website www.zuinigmetstraling.be die bezoekers informeert over medische beeldvorming. Zowel de voordelen van goed gebruik als de risico’s bij onnodig gebruik komen daarbij aan bod. Verder biedt de website concrete tips aan voor patiënten, ouders, voorschrijvende artsen, tandartsen, radiologen en nuclearisten.

medische-beelden-vakantiekiekjes

Bron: www.zuinigmetstraling.be